Vårt dotterbolag i Litauen har som främsta uppgift att förse våra kunder i Skandinavien med kostnadseffektiva trycksakslösningar. Mer än 10 års erfarenhet av att lägga ut trycksaksproduktion i Litauen är en viktig konkurrensfördel.